بهترین راه حل احساس ناکافی بودن

درمان خود کم بینی و احساس بی لیاقتی

 

تا بحال این جمله را شنیده ای؟

تو لیاقتش را نداری!!!!

بارها میشنوم که افراد مختلف میگویند که فلان آدم،فلان معلم،فلان دوست،فلان فامیل به من گفته:

  • تو کافی نیستی!!!!
  • تو لایق نیستی!!!!
  • تو ارزشمند نیستی!!!!

و اکنون من هم احساس میکنم که به راستی کافی نیستم چون این موضوع به من در موقعیت های مختلف اثبات شده است.

اول بگذار تا موضوع مهمی را به تو بگویم تا از توهم خارج بشوی.

گمان نکن که چون در موقعیت های مختلف احساس ناکافی بودن به تو دست داده پس تو این چنین هستی ،نه !

بلکه به این علت که تو از درون احساس ناکافی بودن داشته ای است که آن موقعیت ها برایت رخ داده است و در نتیجه به تو اثبات شده است  که نا کافی هستی…نه به خاطر اینکه تو حقیقتا ناکافی هستی بلکه به خاطر اینکه جهان آنچه را تو از درون درباره ی خودت احساس میکنی ، به تو اثبات میکند.

بله درست حدس زده ای….اگر تو از درون احساس کافی بودن میداشتی دقیقا در موقعیت هایی قرار میگرفتی که این احساس کافی بودن و لایق و ارزشمند بودن به خودی خود در تو بیشتر میشد!

پس اتفاقی که افتاده اینگونه است:شخصی به هردلیلی(دلیلش مهم نیست) به تو گفته است که تو ناکافی هستی و تو انچنان که باید و شاید شایسته نیستی

و

اتفاقی که افتاده است این است که تو این موضوع را باور کرده ای و به عنوان یک حقیقت در لایه ای ترین اعماق وجودت پذیرفته ای.

حالا به خاطر این احساس درونی تو و به خاطر این مکانیزم جهان هستی که هرچه را که تو احساس کنی گسترش میدهد و موجب میشود تا آن حس را بیشتر احساس کنی و تو را در موقعیت هایی قرار میدهد که تجربه هایی داشته باشی که آن احساس بیشتر در تو تقویت بشود،،،،،شرایطی برای تو رخ داده که موجب شده این موضوع بیشتر به تو اثبات بشود که تو ناکافی و ناشایسته هستی!

پس این را بدان که تو خودت با پذیرفتن آن حرفی که به تو زده شده است موجب شده ای که اتفاقاتی را تجربه کنی که این احساس ناکافی بودن در تو تقویت بشود.

خب حالا یعنی دیگر نمیشود کاری کرد؟

همه چیز در این جهان چاره دارد دوست خوب من پس این مساله هم چاره دارد و راه حل این چالش از آن چیزی که فکرش را میکنی راحتتر است.

وقتی یک نفری که نظرش برای تو اهمیت زیادی داشته است،به تو گفته است که تو کافی نیستی،تو در ذهنت حرف آن فرد را پذیرفته ای  و باور کرده ای،خب؟

برای همین است که احساس بدی گرفته ای و احساس خود کم بینی پیدا کرده ای،خب؟

تو در ذهنت پذیرفته ای و باور کرده ای پس باید درمان را هم در ذهنت جستجو کنی.

درمان احساس ناکافی بودن و خود کم بینی در ذهنت رخ میدهد.

 

وقتی جسم ما بیمار میشود در صورتی که ما نپذریم که میتوانیم بهبود پیدا کنیم ،شانسمان برای بهبودی بسیار پایین می اید.

در خصوص مسائلی که در درون و در ذهن رخ میدهد هم همین مساله وجود دارد.

یعنی در صورتی که نپذیری که میتوانی این احساس کافی نبودن و خود کم بینی و لایق نبودن را از خود دور  کنی ، به سختی خواهی توانست اینکار را انجام بدهی!

پس در قدم اول بپذیر که این موضوع حقیقت ندارد و تو نالایق و ناکافی نیستی

و تنها در ذهنت گمان میکنی که اینگونه هستی و میتوانی ذهنت را جوری تغییر بدهی که این احساس بد از تو دور بشود.

خب برویم سراغ توضیح تکنیکی که میخواهم با تو به اشتراک بگذارم.(روش های بی شمار زیادی وجود دارد و برای آنکه بتوانی این احساس را به صورت ریشه ای درمان کنی حتما در دوره ی تخصصی افزایش عزت نفس شرکت کن):

برای از بین رفتن هرگونه احساس بدی که به خودت به شرایطت ،به توانمندیت،به موقعیتت و …. داری کافی است که به خودت یاداوری کنی که حقیقتا چه کسی هستی.

تو در عمیق ترین لایه های وجودت میدانی که هستی و چه عظمتی داری.

تو میدانی که اصل و وحقیقت وجود تو از کیست و تو میدانی که تو وجودی روحانی هستی که به این جهان آمده ای تا تجربه ی مادی داشته باشی.

پس میدانی که تو تجربه هایت،اشتباهاتت،احساساتت در مورد خودت و…. نیستی  و به این جهان نیامده ای که بخواهی از اصل و حقیقت خودت دور بشوی.

تو وجودی ارتعاشی هستی،تو وجودی الهی هستی ،تو خود خداوند هستی،

تو یک وجود کم ارزش و نالایق نیستی

تو یک وجود ناقص نیستی که احتیاج داشته باشی تا کارهایی را در این جهان انجام بدهی که احساس کامل بودن پیدا کنی

تو در اوج کمال خلق شده ای

 

اگر اکنون احساس بدی به خودت داری ایرادی ندارد.این احساس فقط به این علت در تو ایجاد شده است که تو فراموش کرده ای که حقیقتا که هستی.این فراموش کردن هم ایرادی ندارد.دوباره به یاد بیاور و لذت به یاد اوردن را بچش.

با به یاد اوردن این موضوع و کار کردن روی این نگرش به تو قول میدهم که بالای 90 درصد احساس ناکافی بودنی که در وجودت داری از بین برود

در این ویدئو میتوانی توضحیات کاملتری را ببینی

این محتوا رایگان نیست!
و
بهای آن،شتراک گذاشتن آنچه از این فایل یادگرفته ای با دیگران،در کامنت ها میباشد
تا افراد بسیاری بتوانند از زاویه ی نگاه تو با مفهوم این فایل آشنا بشوند
نوشتهٔ پیشین
گزارش جلسه ی ششم دوره ی فرمانروای ذهن
نوشتهٔ بعدی
بهترین ساعت خواب برای موفق بودن

2 دیدگاه.

فهرست