دوره تخصصی افزایش عزت نفس

بازگشت لیاقت و توانمندی به زندگی | با استفاده از دوره کامل عزت نفس

تعریف اصلی عزت نفس را یاد خواهی گرفت

فرق عزت نفس و اعتماد به نفس را یاد خواهی گرفت

ویژگی های افراد دارای عزت نفس پایین را یاد خواهی گرفت

به تو فرمول مُسَکِن عزت نفس را یاد میدهم

به تو فرمول ریشه ای عزت  نفس را یاد میدهم

تکنیک سوپر هیروی عزت نفس را یاد خواهی گرفت

یاد خواهی گرفت که چگونه بتوانی عملی که به شدت از انجام آن میترسی و ذهنت مقاومت میکند را، به راحتی انجام بدهی

یاد خواهی گرفت که نسبت به خودت چه رفتاری باید داشته باشی

امروز با شرکت کردن در این دوره به تو نشان میدهم که فرد دارای عزت نفس بالا قادر به انجام چه کار هایی است

در پایان این دوره یاد خواهی گرفت که چگونه به احساس خوب و پایدار در طی روز برسی

تکنیک ساده پنج مرحله ای یاد خواهی گرفت که با استفاده از این تکنیک می توانی عزت نفس خود را هر روز بالاتر ببری و از تک تک ثانیه های زندگیت لذت ببری

این دوره برنامه ای ۲۱ روزه دارد و تو دقیقا یاد میگیری که در هر روز از دوره چه کارهایی در جهت افزایش عزت نفست باید انجام بدهی

توضیحات بیشتر درمورد دوره تخصصی افزایش عزت نفس