سلام دوست ارزشمند من

من پگاه هنردوست هستم،مربی درون

در این ویدئو توضیحی مختصر درباره ی خودم و رسالت پگ لند به تو داده ام.

اگر به این سایت هدایت شده ای احتمالا تو هم دغدغه ی درک حقیقت وجودیت را داری و این ویدئو تو را مطمئن خواهد کرد که در جای درستی پای گذاشته ای.