آموزش های تخصصی

عزت نفس چیست؟

پرسش و پاسخ عزت نفس 2

این فایل به صورت لایو در اینستاگرام برگزار شده است درسی که از تضادهای زندگیت باید بگیری را بگیر تا…

پرسش و پاسخ عزت نفس 1

این فایل به صورت لایو در اینستاگرام برگزار شده است عزت نفس چیست ؟چه تفاوتی با اعتماد به نفس دارد؟…
فهرست