نظام باورها

در این جلسه در خصوص مفهوم نظام باوری یا بیلیو سیستم صحبت کردم و درباره ی اهمیت آن توضیح دادم.

تصور کن در درون ذهنت مترجمی قرار دارد،وظیفه ی این مترجم ، ترجمه کردن اطلاعاتی است که از محیط پیرامون دریافت میکند.مهم نیست در دنیای بیرونی چه اتفاقاتی رخ میدهد و چه دیتاها یا اطلاعاتی وارد مترجم ذهن تو میشود.بلکه آن چیزی که اهمیت دارد،نحوه ی ترجمه ی مترجم ذهن تو است.

چون این ترجمه هست که واکنش تو را مشخص میکند.

مثال های بسیار زیادی وجود دارد از دو فرد متفاوت که تضادی یکسان را تجربه کرده اند،مثلا دو نفر هم زمان در یک بیزنس خاص دچار ورشکستگی شده اند.، اما وقتی که ده سال اینده ی زندگی آنها را بررسی میکنیم میبینیم که نتایج آنها در زندگی با هم بسیار متفاوت است.

یکنفر از آنها در بدترین شرایط به سر میبرد اما فرد دیگر در اوج موفقیت شغلی و ثروت قرار دارد.

چرا اینگونه است؟ مگر نه اینکه برای هر دوی این افراد اتفاق یکسانی رخ داد؟پس چرا نتیجه ی آنها کاملا متفاوت است؟؟

اینجاست که موضوع نظام باورها به میان میآید و اهمیت خودش را نشان میدهد.تفاوت در نظام باورهای این افراد که به معنی تفاوت در مترجم های ذهنی این افراد است سبب شده است که هرکدام متفاوت از دیگری به این اتفاق واکنش نشان بدهند و در نتیجه ،نتایج متفاوتی هم در زندگی کسب کنند.

در جلسه ی چهارم دوره ی فرمانروای ذهن به صورت مفصل در خصوص این نظام باوری صحبت کردم و به صورت مفصل در مورد این موضوع توضیح دادم که برای تغییر دادن مترجم ذهنمان(تا اتفاقات و ماجراها را جوری ترجمه کند که ما دوست داریم) چه کاری باید انجام بدهیم.

دراین فایل درباره ی آنچه که در جلسه ی  چهارم دوره ی فرمانروای ذهن آموزش داده شد،صحبت کردم و گزارشی مختصر از این جلسه ارائه دادم.

دیدگاهتان را بنویسید