تلنگری برای راه اندازی کسب و کار دیجیتال

 

در این قست از پگ تاک،با فاطمه سراجه که در زمینه ی دیجیتال مارکتینگ فعالیت میکند،در مورد لزوم وارد شدن کسب و کارها به دنیای دیجیتال و لزوم اعتماد مصرف کننده ها به این فضا صحبت کردیم.

من بیشتر از دیدگاه حریم امن و این که چقدر حریم های امن ذهنی افراد(مثل ترس ها ، باورهای محدود کننده ، نجواهای ذهنی و…)میتواند جلوی رشد و تغییر آنها را بگیرد،وارد این بحث شدم.(یادگیری فرمول خروج از حریم امن)

خیلی مواقع  ما میدانیم باید چکار کنیم و میدانیم چه تغییراتی را باید در زندگیمان پیاده کنیم اما شروع نمیکنیم اما حرکت نمیکنیم.

این ماجرا را تخیل کن:

فرد ایکس که توانایی راه رفتن و حرکت دادن دست هایش را ندارد با خانواده ی خود زندگی میکند.یک روز افراد خانواده به بیرون رفته و او را در خانه تنها میگذارند.افراد خانواده فراموش کرده اند که گاز را خاموش کنند در نتیجه گاز در فضا پخش میشود.فرد ایکس متوجه این موضوع میشود اما چون توانایی اش را ندارد نمیتواند به سمت اشپزخانه رفته و گاز را ببندد تا از مرگ خود جلو گیری کند او به شدت تلاش و تقلا میکند و سعی میکند خود را اندکی به جلو ببرد تا به اشپزخانه برسد  اما توانایی هیچ حرکتی ندارد و بعد از چند ساعت این فرد در اثر گازگرفتی از دنیا میرود.

ماجرای تلخی بود،نه؟اما میخواهم به تو بگویم که حریم های امن ذهنت دقیقا همین کار را با تو میکنند .آنها توانایی هرگونه حرکتی را از تو میگیرند و تو در شرایطی قرار میگیری که میدانی مساله ات چیست و چه تغییری باید در زندگی ات ایجاد کنی،اما نمیتوانی قدم از قدم برداری.

حریم های امن ذهنی باید شکسته شوند تا ما بتوانیم زندگی رویایی ای که در ذهنمان است را برای خود خلق کنیم چون بدون شکستن این حریم ها نمیتوانیم اقدام و عمل کنیم و بدون اقدام و عمل هم تغییری رخ نخواهد داد.

امیدوارم با دیدن این قسمت از پگ تاک،جرقه ای در وجودت زده شود و با پیگیری آن جرقه بتوانی از حریم امنت بیرونی بیایی و  اوضاع مالی خود را با استفاده از ابزارهای دیجیتال بهتر کنی و دنیا را جای اسان تر و زیبا تری برای خودت و سایر انسان ها کنی.