سیستم فعال کننده مشبک مغز و نحوه ی استفاده از آن

 

در مغز انسان قسمتی وجود دارد به نام سیستم فعال کننده ی مشبک (reticular activating system)،جزئی کوچک که وظیفه دارد وقتی پیامی دریافت میکند،شما را نسبت به اشخاص،اطلاعات و فرصت های مناسبی که در محیط پیرامونتان نسبت به پیام دریافت شده وجود دارد،حساس کند.

برای مثال زمانی که برای خود هدفی تعیین میکنید و میخواهید خودروی خاصی را خریداری کنید،آن خودرو را بیشتر در خیابان ها میبینید یا درباره ی آن خود به خود میشنوید و میخوانید.(حتما تجربه اش کرده اید)به گونه ای که گمان میکنید که خودروی مورد نظر شما بسیار زیاد شده است.

در حالی که اینگونه نیست،آن خودرو قبلا هم وجود داشته است اما چون مغز شما دلیلی برای دیدن و توجه به آن نداشته است شما آن را به شدت الان نمیدیده اید. اما الان چون برای خود هدفی تعیین کردیه اید و میخواهید آن خودرو را داشته باشید،RAS مغز شما،نسبت به آن مدل خودرو فعال شده و شما نسبت به محیط پیرامونتان هوشیارتر هستید ، در نتیجه آن مدل خاص را بیشتر خواهید دید.

در این فایل به صورت کامل برای شما این سیستم را توضیح داده ام و چگونگی استفاده از این قابلیت مغز در جهت رسیدن به اهداف را شرح داده ام.

(این فایل به صورت لایو در اینستاگرام برگزار شده است)