چرا تحت تاثیر حرفهای دیگران قرار میگیرم و راه حل چیست؟

دیگران حرفی میزنن و ما احساسمون بد میشه

وقتی کسی حرفی به ما میزند،انتقادی میکند،یا نظری در موردمان میدهد که دوست نداریم ، احساس کم بودن و کافی نبودن و خوب نبودن پیدا میکنیم.در نتیجه حال ما بد میشود،.هیچ کسی دوست ندارد در حال بد بماند پس ما تلاش میکنیم تا خود را این این حال بد نجات بدهیم.

اما مسیری که برای حل کردن این احساس بد  انتخاب میکنیم،مسیری اشتباه است زیرا نتیجه ی این مسیر چیزی جز رسیدن به احساس بد بیشتر نمیباشد.

مسیری که اکثریت افراد آن راانتخاب میکنند، آن است که شروع به تغییر دادن خودشان بر مبنای انتقاد یا نظر افراد دیگر میکنند با این امید که در نظر دیگران خوب جلوه کنند و این احساس بد و کافی نبودن و خوب نبودن از آنها دور شود.

اما من راه بهتری برای تو سراغ دارم،راهی که در طی آن تو میتوانی از دل حرفهای ناخوشایند دیگران انرژی وعشق به جهان هستی ارسال کنی و در ضمن به جای تسلیم نظر دیگران شدن بتوانی آنی باشی که حقیقتا میخواهی .

فایل زیر را با دقت مشاهده کن و نکات گفته شده را یادداشت برداری کن.

تکنیک عشق دادن به حریف را در این فایل برایت توضیح داده ام.به وسیله ی این تکنیک میتوانی همه ی انرژی های منفی اطرافت را به عشق تبدیل کنی و در جهان منشا اثر باشی.

 

این محتوا رایگان نیست!
و
بهای آن،شتراک گذاشتن آنچه از این فایل یادگرفته ای با دیگران،در کامنت ها میباشد
تا افراد بسیاری بتوانند از زاویه ی نگاه تو با مفهوم این فایل آشنا بشوند

 

نوشتهٔ پیشین
ایجاد تعادل در زندگی با هدفگذاری درست
نوشتهٔ بعدی
گزارش جلسه ی سوم دوره ی فرمانروای ذهن
فهرست