ناظر شدن بر افکار

 

مقام فرمانروایی ذهن،گنجی ارزشمند است.برای یافتن این گنج ارزشمند(که در وجود ما قرار دارد)نقشه ی راهی نیاز داریم تا قدم به قدم براساس این نقشه حرکت کنیم و در نهایت بتوانیم  گنج درونمان را کشف کنیم.

در دوره ی ۲۰ هفته ای فرمانروای ذهن ، هر هفته چند قدم به گنج فرمانروایی ذهنمان نزدیک تر میشویم به طوری که در پایان ۲۰ هفته مهارت و دانش کافی برای فرمانروای ذهنمان شدن را داریم و علاوه بر آن در طی ۲۰ هفته آنقدر تمرین کرده ایم(نه تمریناتی عذاب آور و پیچیده بلکه تمریناتی ساده و راحت) که این مهارت ها در ضمیر ناخودآگاهمان قرار گرفته است و در هر لحظه ای که اراده کنیم به سادگی میتوانیم ذهن خود را کنترل کنیم.(توضیحات دوره ی فرمانروای ذهن )

در  این جلسه درباره برخورد ما با طوفان های ذهن ، صحبت کردم.زمانی که ذهن با افکار التهاب آور به ما حمله میکند،جنگیدن با ذهن و مقابلش ایستادن نه تنها کاری را پیش نمیرد بلکه ، قدرت بیشتری به ذهن میدهد.به هیچ عنوان در این مواقع نباید با ذهن وارد جنگ شد. بهترین نوع برخورد با ذهن در این مواقع تجربه ی فرایند ناظر افکار بودن است که در جلسه ی سوم مفصل در مورد آن توضیح داده ام.

 

تسلط بر ذهن ابتدا ازتسلیم آن شدن شروع میشود و سپس(بعد از ارام تر شدن ذهن) میتوانیم وارد عمل بشویم و کنترل را از او پس بگیریم.

 

دراین فایل درباره ی آنچه که در جلسه ی سوم دوره ی فرمانروای ذهن آموزش داده شد،صحبت کردم و گزارشی مختصر از این جلسه ارائه دادم.