به گذشته ات نچسب تا رشد کنی

چند وقت پیش به یک مهمانی رفته بودم و از آنجایی که سعی میکنم حتی در زمان های تفریحم هم حواسم به دور و اطرافم باشد و آگاهی ها را دریافت کنم،از گفتگوی کل کل طور دو نفر در این مهمانی آگاهی بزرگی را به خودم یاداوری کردم که در این پادکست آن را با تو نیز به اشتراک گذاشته ام.

عده ای از انسانها آنچنان به گذشته ی خود یا گذشته ی گذشتگان خود چسبیده اند که از لحظه ی حال و تلاش برای ساختن آینده،غافل شده اند.تعداد بسیار زیادی از انسان ها زمانی که نتیجه ی موفقیت آمیزی را در زندگی خود بدست میآورند ،انگار احساس رضایت درونی بر آنها حاکم میشود به طوریکه دیگر قصد تلاش برای تکرار موفقیت خود و یا ارتقای آن را ندارند.

عده ای دیگر آنچنان به پیشینه ی گذشتگان خود میبالند که فراموش میکنند در حال حاضر ، وضعیتشان اصلا نزدیک به وضعیتی که از آن با افتخار یاد میکنند نیست.

من احساس میکنم که بعضی از انسانها در پشت نقابی قایم شده اند،نقابی از موفقیت ها گذشته ی خودشان یا گذشتگانشان، تا درد رو به رو شدن با واقعیت فعلیشان را نخواهند تحمل کنند.

اما این طرز فکر نتیجه ای ندارد جز پسرفت انسان ها ، و وجود موفقیت فقط در خاطره های آنها نه در واقعیت حال حاضر زندگیشان.

به گذشته ات و موفقیت های گذشته ات نچسب تا بتوانی درهر لحظه ،موفقیت را تجربه کنی و تلاش برای بهتر شدن داشته باشی

 

خلاصه پادکست:

ماجرای افتخار به گذشتگان در حالی که شاید وضع فعلی ما آنچنان که باید مایه ی افتخار نباشد!

این محتوا رایگان نیست

بهای آن،به اشتراک گذاری آنچه از آن یادگرفته ای 

در قسمت نظرات(کامنتها)

با دیگران است 

تا تو نیز سهمی در گسترش آگاهی ها در جهان داشته باشی