درد دل نکن رفیق

 

وقتی میگویم درد دل نکن و درد دل گوش نکن یا به عبارتی سنگ صبور نشو،گوش کن به حرفم….

اما اگر هنوز ذهنت قانع نشده است و میگوید که درددل کردن کار خوبی است پس ادامه این متن را حتما  با دقت بخوان:

ما در جهانی زندگی میکنیم که همه چیز از جنس انرژی است.این جهان قوانینی دارد و اصولی برای کار و عمل و توسعه ی خود قائل است.

یکی از این اصول قانون جذب میباشد که میگوید هرچیزی شبیه به خود را جذب میکند.

همان ماجرای معروف کبوتر با کبوتر باز باز با باز

یا

همان شعر معروف مولوی که میگوید:

در جهان هر چیز چیزی جذب کرد

سرد سردی را کشید و گرم گرم

حالا سوالی که مطرح میشود این است که این موضوعات چه ارتباطی با درد دل کردن دارد.

باید به تو بگویم که بخشی از این فرایندی که در موردش صحبت کردم در واقع با کانون توجه انسان ،رقم میخورد.

یعنی زمانی که تو به چیزی توجه میکنی ،جهان هستی از جنس همان چیز را جذب زندگی تو میکند و در زندگی تو گسترش میدهد.

خب باز هم ارتباط آن با درددل کردن را متوجه نشدی،میدانم 🙂

زمانی که تو درددل میکنی و یا درددل کردن کسی را میشنوی و اصطلاحا سنگ صبور میشوی،اتفاقی که میافتد این است که چون درباره ی موضوعی ناخوشایند در حال گفت و شنود هستی،

در واقع داری به آن موضوع ناخوشایند،توجه میکنی.

حالا برگردیمبه قاعده ی جهان هستی که گفتم آنچه را که تو به آن توجه میکنی گسترش میدهد و جذب زندگیت میکند.

پس زمانی که تو در حال صحبت کردن یا گوش دادن به ناخواسته هایی هستی که در زندگی خودت یا  دیگران رخ داده است ، به علت اینکه در حال توجه به آن هستی،موجب میشوی تا آن ناخواسته در زندگیت گسترش یابد.

متوجه شدی؟

تو درواقع درددل میکنی تا خالی بشوی اما در واقع در حال جذب اتفاقاتی مشابه (از نظر ارتعاشی) در زندگیت هستی.

پس در صورتی که خودت درد دل نکنی و به تقاضای کسی برای درددل شنیدن پاسخ منفی بدهی،درواقع هم در حق خودت خوبی کرده ای و هم در حق آن فرد و هم در حق کل کائنات چون موجب گسترش ناخواسته ها نشده ای.

شاید به این فکر کنی که : خب من با درد دل کردن خالی میشوم و احساس خوبی بدست می آورم…چطور ممکن است چیزی که بابت آن احساس خوبی بدست میآورم ،برای من مضر باشد؟؟

مثالی واضح برای تو میزنم.آیا مصرف مواد مخدر لذت بخش است و یا عذاب آور؟مشخص است که لذت بخش است حداقل در لحظه ای که مواد مخدر را کسی مصرف میکند احساس خوبی پیدا میکند.اما همه ی ما میدانیم که مصرف موادر مخدر کار خوبی نیست و آسیب های شدیدی به ذهن و جسم ما وارد میکند . با وجود اینکه احساس خوبی به فرد دست میدهد اما ضررهای آن بیشتر از احساس خوب است .

حال باید ببینی که انتخاب تو ،لذت لحظه ای حاصل از مصرف مواد مخدر است یا ترجیح میدهی آن لذت کاذب را دریافت نکنی اما در عوض جسم و ذهن و روان سالم داشته باشی؟؟؟

در خصوص در دل کردن هم همین موضوع صادق است،تو باید تصمیم بگیری که اینکه در لحظه ی درددل احساس سبکی کنی را بیشتر میپسندی یا دوست نداری از جنس همان اتفاقی که درباره اش درددل میکنی و از بابتش ناراحت هستی،برایت بارها و بارها رخ بدهد.

 

عده ای درددل کردن را بای تراپی شدن و پیش مشاور رفتن اشتباه میگیرند.تراپی شدن امری خوب و پسندیده ست و موجب رشد میشود و شکی در آن نیست اما درددل ،تراپی نیست.

در فرایند تراپی شما به پیش یک فرد متخصص میروید و درباره ی مساله ی خود صحبت میکنید تا راه حل پیدا کنید و بتوانید رنجش های خود را پاکسازی کنید اما در فرایند درددل کردن،شما به سراغ فردی میروید که به او نزدیک هستید و شروع به ناله کردن و شکایت کردن و غر زدن و انرژی منفی فرستادن به خودتان ،طرف مقابلتان و کل کائنات میکنید بدون آنکه به دنبال راهکاری  منطقی باشید.در.اقع تماما احساس شما درگیر قضیه است و در حال ارسال ارتعاش به جهان هستی هستید.و به احتمال زیاد در این پروسه دوستتان هم شروع به شکایت کردن و غر زدن و ناله کردن میکند تا اثبات کند که از شما اوضاعش بدتر است.

پس این دو را با هم اشتباه نگیر…اگر به دنبال راه حال مساله ات در زندگی هستی ،به پیش یک مشاور متخصص برو و بدون ناله کردن و غر زدن،مساله ات را بیان کن و راه حل آن را جستجو کن .

در این حالت چون تمرکز تو روی راه حل است در نتیجه باعث میشوی که فرصت ها و راه حل ها را ببینی و اتفاقات خوب را تجربه کنی اما در فرایند درددل کردن ،عکس این ماجرا رخ میدهد.

 

توضیحات مفصل و کامل  وجامع در خصوص دردل را میتوانید در پادکست زیر گوش کنید.

خلاصه پادکست:

درد دل نکن،درد دل نشنو،ظلم نکن به خودت و بقیه !تامام!

این محتوا رایگان نیست

بهای آن،به اشتراک گذاری آنچه از آن یادگرفته ای 

در قسمت نظرات(کامنتها)

با دیگران است 

تا تو نیز سهمی در گسترش آگاهی ها در جهان داشته باشی