سخنی با خانمها(البته ورود آقایان هم ممنوع نیست)

یک صحبت مهم و دلی با خانم های پگ لند دارم.

راجع به موضوعی مهم میخواهم با تو صحبت کنم.موضوعی که سال های سال است که دغدغه ی من است و حتی از همان زمانی که نوجوان بودم هم با دیدنش اذیت میشدم.

دغدغه ای که میخواهم با تو در موردش صحبت کنم این است: اکثر خانم ها خودشان را ارزشمند نمیدانند.

ما در جامعه ای زندگی میکنیم که این چنین برای ما تعریف شده که:

 •  از خود گذشتگی کار خوبی است .
 • خودمان را درالویت چندم زندگیمان قرار دان کار خوبی است .
 • از علایق و خواسته های خود به خاطر دیگران گذشتن کار خوبی است.

اما با داشتن این نگرش هایی که از سمت جامعه و خانواده و فرهنگ و…. به ما تحمیل شده ،چه چیزی برای انسان میماند؟؟

 • به جز پشیمانی؟
 •  جز  حسرت؟
 •  به جز ایجاد شدن احساس توقع(توقعی که بواسطه ی گذشتن از خومان برایمان پیش آمده است)

یعنی ما از خودمان میگذریم و بعد توقع در درون ما شکل میگیرد که من که به خاطر فلان فرد  از خودم گذشتم،او هم باید فلان کار را در حق من انجام دهد !!! و وای به روزی که توقعات ما براورده نشود که در( اکثر مواقع هم این توقعات برآورده نمیشود).در آن روز ما پر از احساس ناامیدی ،بی پناهی،رو دست خوردگی،حسرت ،پشیمانی،خشم و…. میشویم.

وقتی از خودمان میگذریم به خاطر آنچه که دیگران دوست دارند ،وقتی به علایق و سلیقه های خودمان احترام نمیگذاریم،وقتی که فریاد درونیمان که ما را از سر شوق به انجام دادن کاری فرامیخواند  را بی اهمیت تلقی میکنیم و میرویم به سراغ کسب رضایت دیگران،چرا جهان باید به ما احترام بگذارد؟

آنهم جهانی که با قاعده های محکم و استوراش حجت را بر ما تمام کرده است.

جهان هستی میگوید همانگونه که تو خودت با خودت رفتار میکنی من هم همانگونه با تو رفتار میکنم نه کمتر و نه بیشتر.

پس زمانی که تو از خودت میگذری  و خودت را الویت چندم زندگیت قرار میدهی و نسبت به خواسته های خودت بی اهمیت میشوی،من هم دقیقا همین گونه با تو رفتار میکنم.

وقتی تو به خودت بی احترامی میکنی و اهمیتی به خودت نمیدهی ،من هم افرادی را سر راره تو قرار میدهم که به تو بی احترامی می کنند و به تو اهمیت نمی دهند و توقع های تو را برآورده نمی سازند.

نه به خاطر اینکه من بد هستم ،بلکه به خاطر اینکه من قوانینی دارم و پایم را فراتر از آن قوانین نمیگذارم.

جهان هستی میگوید:هرگونه که تو با خودت رفتار کنی من هم همانگونه با تو رفتار میکنم پس اگر توقع داری که افرادی وارد زندگیت بشوند که به تو احترام میگذارند و برای تو اهمیت و ارزش قائل هستند،اول باید خودت این رفتار را نسبت به خودت داشته باشی،اول باید خودت برای خودت اهمیت قائل بشوی و به خودت احترام بگذاری.

آن چیزی که در درون تو وجود ندارد را در بیرون جستجو نکن

 

زندگی خانم های ایرانی شده پر از تلاش برای اثبات خودشان به دیگران.تلاش برای اثبات خودشان به پدر و مادر  وهمسر  و فرزند و جامعه.

چه کسی این را در ذهن ما ایجاد کرده و به ما گفته که ما خانمها نیاز داریم که خودمان را به دیگران اثبات کنیم؟؟؟

هرکسی بوده و هرچه گفته هیچ اهمیتی ندارد وآنچه اهمیت دارد این است که ما باید تعریف های ذهنی خودمان را از نو بنویسیم.

ما انسان ها فارغ از جنسیتمان ،هیچ احتیاجی نداریم که بخواهیم خودمان را به دیگران ثابت کنیم.

ما انسان ها در اوج ارزشمندی و لایق بودن خلق شده ایم . نیازی ندارد آنچه را که از آن غنی هستیم بخواهیم به دیگران اثبات کنیم.

نیاز ندارد به دیگران اثبات کنیم که ما ارزشمند و لایق هستیم.

ما انسان ها و بویژه ماخانم های ایرانی اول از همه کاری که باید انجام بدهیم این است که به خودمان یاداوری کنیم که چقدر ارزشمند هستیم.به خودمان یاداوری کنیم که چقدر لایق هستیم.به خودمان یاداوری کنیم که چقدر غنی و شایسته ی احترام هستیم.

و تغییر رفتاری نسبت به خودمان داشته باشیم.

 • به خودمان احترام بگذاریم.
 • برای خودمان ارزش قائل باشیم.
 • به خودمان اهمیت بدهیم
 • به خواسته هایمان اهمیت بدهیم و نسبت به آن بی تفاوت نباشیم.
 • چون دیگرانی هستند که دوست ندارند و مورد پسندشان نیست از علایق خود نگذریم .
 •  فعال باشیم
 •  فعالیت کنیم
 • حرکت کنیم
 •  خود را محکوم به زندگی کردن به سبکی که دیگران بری ما تعریف کرده اند نبینیم.

باور کنیم که میتوانیم اثرهای بی نهایت بزرگ و ارزشمندی در این جهان بگذایم.

خود را باور کنیم و پیچ و مهره های ذهنیمان را تغییر بدهیم.

و آن زمان است که میبینیم که دریچه هایی از فرصت ها و خوشبختی ها و احساس خوب در زندگی ما باز میشود.

و این نعمت ها تنها و تنها به خاطر این وارد زندگیمان شده است که خودمان را لایق آن دانسته ایم.

پگاه هنردوست

مهر ۱۳۹۹

 

این محتوا رایگان نیست!
و
بهای آن،شتراک گذاشتن آنچه از این فایل یادگرفته ای با دیگران،در کامنت ها میباشد
تا افراد بسیاری بتوانند از زاویه ی نگاه تو با مفهوم این فایل آشنا بشوند