بهترین واکنش وقتی کسی سین میکنه ولی جواب نمیده

چرا سین میکنه ولی جوابمو نمیده؟

حتما تو هم در این موقعیت قرار گرفته ای که طرف مقابلت ،پیام تو را سین کرده است ولی جواب نداده است.

در این حالت حتما احساس بسیار بدی به تو دست داده است و گمان کرده ای که آن فرد به تو بی احترامی کرده است .

احتمالا از ذهنت این گذشته است که حتما من برای او اهمیت ندارم که او جواب من را نداده است و یا ممکن است به ارزشمند بودن پیامت شک کرده باشی و گمان کرده باشی که :پس حتما پیام من انقدر ها ارزشمند نبوده است که فلانی بخواهد پاسخ من را بدهد و برای همین پیغام من را دیده است و جواب نداده است.

ممکن است گمان کنی که از دست تو ناراحت است و این ناراحتی و دلخوری است که موجب شده است تا جواب تو را ندهد.

و هزاران فکر دیگر مشابه این ها از ذهن تو عبور کرده است.

همه ی این فکرهای با وجود آنکه ظاهری متفاوت دارند اما اثری یکسان بر تو میگذارند  و آن اثر،بد کردن حال تو است.

بله این افکار و این برداشت ها :

  • حال تو را بد میکنند 
  • درون تو را آشفته میکنند
  • ذهن تو را پر از نجوا میکنند

و تو با این همه احساس های بدی که تجربه میکنی ،به احتمال زیاد واکنشی از خودت نشان میدهی که نتیجه ای نامطلوب و ناخوشایند ، در پی دارد.

یعنی تو بواسطه ی داشتن این برداشت ها در ذهنت،باعث میشوی که احساست بد بشود و چون احساس بدی داری،واکنشی نامناسب،بدون فکر،هیجانی،پر از خشم و غضب و ناراحتی از خودت نشان میدهی که نتیجه ی واکنش های این چنینی چیزی جز پیش آمدن دلخوری های بیشتر و ناراحت های بیشتر و خشم های بیشتر نخواهد بود.

حالا شاید سوال تو این باشد که مگر میشود که کسی پیغام ما را سین کند ولی جواب ندهد و ما برداشت بدی در ذهنمان پیدا نکنیم؟

برای پاسخ به این سوال بیا با هم سناریویی را مرور کنیم.

تو به دوستت که دقیقا در کنار دستت نشسته است پیغام میدهی چون نکته ای را میخواهی به او بگویی که دلت نمیخواهد بقیه ازآن باخبر بشوند برای همین به او پیغام میدهی.

دوست تو پیغام تو  را باز میکند .

در همان لحظه شخصی او را صدا میزند و او مجبور میشود که گوشی خود را رها کند و به سراغ آن شخص برود.

خب در این سناریو چه اتفاقی رخ داد؟

دوست تو پیغام تو را سین کرد ولی جواب نداد!!!

حالا به من بگو که آیا تو احساس بدی پیدا کرده ای?

یک فرد نرمال که عزت نفس اش در حد معقولی قرار دارد در اینگونه مواقع اصلا احساس بدی پیدا نمیکند چون علت جواب ندادن دوستش را میداند.

چون میداند و دیده است که دوستش پیغام او را باز کرد اما به محض آنکه میخواسته جوابش را بدهد ،شخصی صدایش میکند برای کاری واجب و دوستش مجبور میشود که پاسخ او را ندهد و گوشی را روی مبل بگذارد و به سراغ کسی که صدایش کرده است برود.

پس در این حالت تو میدانی که دوست تو قصد بی احترامی یا توهین به تو را نداشته است چون مشکلی برایش پیش آمده است ،نتوانسته پاسخ تو را بدهد،همین.

(البته همانگونه که گفتم این واکنش فردی اس که عزت نفسش در حد متوسط رو به بالایی قرار دارد وکسی که عزت نفسش پایین باشد،حتی در این موقعیت هم از دست دوستش دلخور میشود که چرا اول پیغام او را جواب نداده است تا بعد به سراغ شخصی برود که او را صدا کرده است!!

فردی که عزت نفس پایینی دارد،در این موقعیت به شدت احساس عدم ارزشمندی و عدم لیاقت میکند و به شدت احساس بدی پیدا میکند و احساس میکند که اصلا  دوستش برایش ارزش قائل نبوده است که اول به سراغ شخصی که صدایش میکند رفته است!!!

اما خب یک فردی که عزت نفس متوسط رو به بالایی دارد این موقعیت را درک میکند و احساس عدم ارزشمندی پیدا نمیکند)

.

پس دیدی…میشود که شخصی پیغام ما را سین کند و به ما جواب ندهد اما خصومتی هم با ما نداشته باشد  وصرفا همزمانی یکسری اتفاقات یا یکسری فکر مشغولی ها و یا یکسری حواس پرتی ها موجب شده باشد که آن فرد جواب ما را ندهد.

حتی در خیلی از مواقع علت اینکه فردی جواب ما را نمیدهد ممکن است این باشد که میخواهد با تمرکز و زمانی که دور  و برش شلوغ نباشد،پیغام ما را بخواند تا بتواند بهینه ترین و بهترین جواب را به ما بدهد.

پس این را میخواهم به تو بگویم که همانگونه که در این گونه مواقع ذهن تو هزاران احتمال بد را در نظر میگیرد و هزاران فکر و خیال به سر تو راه میدهد و به هزاران نوع مختلف توجیه میکند که چرا این فرد جواب نداده است و جوری توجیه میکند که احساس تو بد بشود، دقیقا با همین منطق هم تو میتوانی آگاهانه هزاران احتمال مثبت را در نظر بگیری و به هزاران دلیلی توجه کنی که توجیه میکند که چرا فلان فرد با وجود سین کردن پیغامت جواب تو را نداده است و احساس تو را بد  نمیکند و موجب نمیشود که تو احساس بدی به خودت پیدا کنی و عزت نفس ات پایین بیاید.(پیشنهاد میکنم که برای کار کردن اصولی و حرفه ای روی عزت نفست حتما در دوره ی تخصصی افزایش عزت نفس شرکت کنی) .

در ذهن تو یک صفحه ای فرضی وجود دارد که به آن صفحه بیلیو سیستم یانظام باوری میگوییم.

اتفاقاتی که در زندگی برای تو رخ میدهد مهم نیست بلکه آنچه که همیت دارد این است که نظام باوری یا بیلیو سیستم تو چگونه این اتفاق را ترجمه میکند.

واکنش تو برمیگردد به اینکه بیلیو سیستم یا نظام باوی تو چگونه اتفاقات را ترجمه میکند .

اگر بیلیو سیستم تو ،اتفاقات را خوب ترجمه کند و جوری ترجمه کند که احساس تو بد نشود و احساس تو خوب باشد ، واکنش تو بسیار بسیار متفاوت میشود بازمانی که بیلیو سیستم یا نظام باوری تو همان اتفاق را جوری ترجمه کند که احساس تو بد بشود.

پس اگر میخواهی بهترین واکنش را به اتفاقات پیرامونت نشان بدهی و کنترلت را از دست ندهی ،باید سعی کنی یادبگیری که :

موقعیت ها را جوری تفسیر کنی که احساس تو بد نشود(در جلسه ی چهارم دوره ی تخصصی فرمانروای ذهن نحوه  عملکرد بیلیو سیستم و نحوه ی مدیریت آن را به تو یاد داده ام).

در این موقعیت هم دقیقا باید همین کار را انجام بدهی،یعنی زمانی که فردی پیغام تو را سین میکند ولی جواب نمیدهد ، این ماجرا را جوری تفسیر کنی که احساس بدی پیدا نکنی

چگونه این ماجرا را جوری تفسیر کنم که احساس بدی پیدا نکنم؟

کافیست به هزاران احتمالی توجه کنی (مثل سناریویی که برایت تعریف کردم)که ممکن ات طرف مقابلت در موقعیتی قرار گرفته باشد که نتواند پاسخ تو را بدهد.

جوری تفسیر کن که احساس بدی پیدا نکنی و عزت نفس خود را پایین نیاوری.

توضیحات بیشتر را میتوانی در ویدئوی زیر مشاهده کنی.

این محتوا رایگان نیست
و 
بهای آن
به اشتراک گذاشتن آنچه یادگرفتی با دیگران ،در کامنت ها است.