قاتل شخصی

 

احساس ناکافی بودن موضوعی است که میلیون ها نفر در سراسر جهان با آن درگیر هستند.

احساس ناکافی بودن به صورت های مختلف انسان را درگیر خودش میکند.

  • افراد بسیاری هستند که در مورد چهره ی خودشان احساس ناکافی بودن دارند .
  • افراد بسیاری هستند که در مورد اندامشان احساس ناکافی بودن دارند.
  • افراد بسیاری هستند که در مورد تحصیلاتشان احساس ناکافی بودن دارند .
  • افراد بسیاری هستند که در مورد خانواده شان احساس ناکافی بودن دارند.

و اما یکی از شایع ترین موارد، ناکافی بودن در حوزه ی روابط است .یعنی زمانی که فرد در ارتباطات خود احساس ناکافی بودن دارد.

این احساس ناکافی بودن بیشتر به این صورت در افراد وجود دارند که افراد خودشان را به اندازه ی کافی کامل  و مناسب نمیبینند.

نوعی احساس خود کم بینی عمیق و خود را کمتر از دیگران دیدن

هم به این صورت که فرد همان چیزی که هست را به همان گونه ای که هست نمیبیند و هم به این صورت که فرد خود را دست کم میگیرد و دیگران را دست بالا میگیرد و دیگران را برتر و بیشتر از خودش میبیند.

موضوع این محتوای ارزشمند بیشتر در مورد نوع اول است یعنی زمانی که فردی احساس ناکافی بودن در روابطش را دارد و احساس خود کم بینی دارد و خودش را دست کم میگیرد و نمیتواند توانایی هایش را ببیند و گمان میکند که به اندازه ی کافی خوب نیست و حرفهایش آنچنان که باید مفید  و مؤثر نیست که بخواهد آنها را بیان کند .

در چنین حالتی فرد اقدام به سانسور میکند آنهم سانسوری خودخواسته

یعن کسی لزوما از بیرون باعث این موضوع نشده است و فرد صرفا فقط برای اینکه گمان میکند که به اندازه ی کافی خوب نیست اقدم به خودسانسوری میکند.

احساس ناکافی بودن میتواند انسان را به قاتل تبدیل کند.

قاتل خودش

قاتل روح خودش

قاتل درون خودش

قاتلی که  اگر بخواهد در دادگاهی محاکمه بشود در عین حال که قاتل است ،مقتول نیز هست.

یک جور خودکشی اما نه به این صورت که جسمی از میان برود و جانی از بین برود.

بلکه به این صورت که روحی از میان میرود

استعدادهایی از میان میرود

حرفهای مهم و ارزشمندی نگفته میماند

آنچه که میتوانسته که ابراز بشود و نتایج خوب و عالی و خیره کننده ایجاد کند ،ابراز نمیشود و در نطفه خفه میشود.

همه ی این اتفاق ها فقط به یک علت ایجاد میشود .علت آن هم این است که فردی احساس ناکافی بودن دارد .

  • برای همین حرفش را نمیزند.
  • عقیده اش را ابراز نمیکند.
  • نظر مخالفش را بیان نمیکند.
  • و سعی میکند که همرنگ جماعت بشود.

چون گمان میکند که خودش به اندازه ی کافی خوب نیست که مورد پسند جماعت قرار بگیرد.

برای همین سعی میکند نقابی بزند،نقابی که خودش نیست،نقابی که کسی دیگر است تا بلکه بتواند دل دیگران را بدست بیاورد.

فردی که احساس ناکافی بودن دارد نمیداند و متوجه این موضوع نیست که خودش چقدر خوب است.که خودش چقدر عالی است.که خودش چقدر کامل و کافی و شایسته است.

فردی که احساس ناکافی بودن دارد خودش را دست کم میگیرد و خودش را نمیبیند.

شاید این سوال برایت پیش بیاید که خب : هیچکس از ابتدا احساس ناکافی بودن نداشته است و این احساس ناکافی بودن به مرور زمان و  توسط افراد دیگر  در انسان ایجاد شده است!!!

بله درست است بخش زیادی از احساس ناکافی بودنی که انسان ها دارند توسط افراد دیگر در آنها ایجاد شده است.

اما نکته ای که بسیار مهم است این است که خود فرد کسی است که به این احساس ناکافی بودن دامن میزند و تسلیم این احساس ناکافی بودن میشود.

همه ی ما در طی زندگی تجربه هایی را پشت سر گذاشته ایم .تجربه هایی که در آن به شدت احساس ناکافی بودن داشته ایم و احساس کرده ایم که به اندازه ی کافی خوب نیستیم.

اما آن ماجرا و آن اتفاق عبور کرده است و آن فرد نیز از لحظه ی ما عبور کرده است و اما این خود ما هستیم که در احساس بد نسبت به خودمان باقی مانده ایم.

این خود ما هستیم که نتوانسته ایم از آن تجربه ی تلخ عبور کنیم و اجازه داده ایم که آن تجربه و یا رفتارآن فرد همراه ما باقی بماند.

بله آن اتفاق عبور کرده است و آن ماجرا تمام شده است و آن فرد نیز از لحظه ی ما خارج شده است و اما این خود ما هستیم که اجازه نمیدهیم که آن موقعیت و آن لحظه سپری بشود و در آن لحظه گیر کرده ایم.

راه حلی که وجود دارد این است که باید ازآن لحظه  ای که خاطره ی تلخی در ما رقم زده است عبور کنیم و اجازه بدهیم که خود واقعی ما در هر لحظه کارش را انجام بدهد.

خودمان با دست های خودمان خودمان را خفه نکنیم و هرزمانی  هم که متوجه شدیم که در حال خفه کردن خودمان هستیم ،سریع برگردیم و خودمان را نجات بدهیم و اجازه ندهیم که خودمان به دست خودمان خفه بشود.

بهترین راه آگاه بودن و اقدام به موقع بر خلاف جهتی است که داریم میرویم.

در دوره ی تخصصی افزایش عزت نفس میتوانی این موضوع را عمیق و مفصل  وریشه ای یادبگیری و در هر لحظه مانع خودسانسوری ات بشوی و آن را رها کنی

 

 

توضیحات بیشتر را میتوانی در ویدئوی زیر مشاهده کنی.

این محتوا رایگان نیست
و 
بهای آن
به اشتراک گذاشتن آنچه یادگرفتی با دیگران ،در کامنت ها است.