ناراضی باش ولی در نارضایتی نمان

 

ناراضی بودن چیز بدی نیست اما در نارضایتی ماندن است که بسیار بد است و موجب میشود تا ناخواسته ها در زندگی ما اتفاق بیوفتد.

باید اساسا یک تغیییر رویکردی به تغییر در زندگیت داشته باشی.

تغییر کردن را باید خوب و مثبت و مفید بدانی و باید از آن استقبال کنی زیرا تنها در این صورت است که میتوانی تغییرات مثبتی در زندگیت ایجاد کنی و به خواسته هایت در زندگی برسی.

تغییراتی که باید در زندگی خودت پیاده کنی به صورت نارضایتی از شرایط فعلی در زندگیت نمایان میشود.

یعنی هرجا که احساس کردی که از شرایط فعلی زندگیت لذت نمیبری و از آن راضی نیستی ،این درواقع به این معنی است که وجود حقیقی تو میخواهد که تغییری در زندگی تو رخ بدهد و برای نشان دادن به تو و فهماندن به تو که چه تغییری باید کنی،احساس نارضایتی از چیزی در زندگیت را در تو ایجاد کرده است .

نه برای آزار و اذیت تو و غمگین کردن تو بلکه برای آنکه به تو بگوید که تو باید تغییری را  در زندگیت ایجادکنی تا کیفیت زندگیت بالا برود.

زمانی که تو این نگرش را به احساس های نارضایتی ای که در زندگی ات تجربه میکنی ، داشته باشی و بدانی که این احساس ها برای این در تو ایجاد شده است که تو لول آپ کنی و زندگی بهتری را تجربه کنی،دیگر در این حالت از این احساس های نارضایتی غمگین نخواهی شد و به جای آن خوشحال میشوی از اینکه نارضایتی ای را در زندگیت یافته ای که به تو این امکان را میدهد که بتوانی چیزهای بیشتر و با کیفیت تری را در زندگیت تجربه کنی.

اکثر انسان ها اینگونه به تغییراتی که باید در زندگی خود ایجاد کنند نگاه نمیکنند .

آنها از تغییر می هراسند و گمان میکنند که چیز بدی است و برای همین زمانی که احساس نارضایتی ای بر آنها حاکم میشود ، غرق آن احساس میشوند و اجازه میدهند که آن احساس آنها را کنترل کند.

اکثر انسان ها در برخورد با احساس نارضایتی ،احساس بدبخت بودن و بیچاره بودن پیدا میکنند.

یعنی زمانی که احساس نارضایتی ای در زندگیشان بوجود میآیند و از بخشی از زندگیشان ناراضی میشوند ،احساس بدبختی میکنند و گمان میکنند که بدترین اتفاق مممکن رخ داده است چون آنها این احساس نارضایتی را یک احساس طبیعی نمیدانند که سعی دارد به آنها بگوید که باید تغییری را در زندگی خود پیاده کنند.

برای همین به شدت ناراحت میشوند،ناامید میشوند و احساس بدی پیدا میکنند.

و به علت ایجاد شدن این احساس بد در آنها و پایین آمدن سطح انرژی آنها اتفاقی که برای آنها میافتد این است که نمیتوانند تغییری را که باید در زندگی خود ایجاد کنند و در نتیجه آن احساس نارضایتی تا مدت زمان طولانی ای  در وجود آنها باقی میماند و همانطور که طبق قانون جذب میدانیم که زمانی که فردی درگیر احساس های انرژی پایینی بشود که ارتعاش و اسطح انرژی او را پایین بیاورد،اتفاقات بیشتری از این جنس برای او در زندگی رخ میدهد.

یعنی نارضایتی های بیشتری برای او پیش میآید .

نه به خاطر اینکه جهان جهان بدی است وکائنات قصد اذیت و آزار و تخریب او را دارد بلکه همه ی این اتفاق ها فقط به این خاطر میافتند که آن فرد زمانی که از چیزی در زندگیش ناراضی بود،متوجه نشد که باید تغییری را در زندگیش رخ بدهد .

و یا متوجه این موضوع شد اما این اتفاق را موهبت و هدیه ای از سمت جهان هستی ندید در نتیجه در احساس بد ناشی از نارضایتی باقی ماند و اگر هم تلاشی برای تغییر زندگیش انجام داد آن تلاش را با احساس بد انجام داد و در نتیجه اتفاقی که در زندگیش رخ داد این بود که نارضایتی های بیشتری در زندگیش بودجود آمد.

حالا باید چه کنیم؟

همانطور که ابتدای این مقاله برایت توضیح دادم ،کاری که باید انجام بدهی این است که درابتدا بیایی و نوعی متفاوت به نارضایتی های زندگیت نگاه کنی.

و زمانی که از بخشی از زندگیت ناراضی هستی به این صورت به این قضیه نگاه کنی که این نارضایتی،اتفاق خوبی است و جهان سعی دارد از طریق این نارضایتی درسی را به من بدهد.

و سعی دارد به من بگوید که تغییری را باید در زندگیم ایجاد کنم و درخواستی باید داشته باشم.

وقتی تو به این شکل به نارضایتی هایی که در زندگیت اتفاق میافتد نگاه کنی،دیگر از رخ دادن آن نارضایتی ها احساس عجز و ناتوانی نخواهی کرد.

یعنی احساس بدی پیدا نخواهی کرد و نارضایتی هایی که در زندگیت رخ میدهد را دوست خواهی داشت چون این نارضایتی ها ابتدا ی شروع تغییرات عظیم در زندگیت است.

و زمانی که اینگونه به نارضایتی ها نگاه میکنی و نارضایتی های زندگیت را چیزهایی بد و دشمن نمیبینی میتوانی تغییری که باید در زندگی خودت بدهی را راحتتر ببینی و میتوانی با حال خوب در جهت ایجاد کردن آن تغییر قدم برداری و در نتیجه نتایج خیره کننده ای خواهی دید.

اما گر احساس بدی به نارضایتی های زندگیت داشته باشی و آنها را دشمن ببینی اتفاقی که برایت میافتد این است که خیلی سخت خواهی توانست از پس آن ناراضایتی عبور کنی  و تغییر مثبت را در زندگی ات ایجاد کنی.

در واقع در این حالت تو از نارضایتی های زندگیت ناراضی نیستی و احساس بدی نسبت به آنها نداری.

شاید این سوال برایت پیش بیاید که مگر میشود در زندگیمان نارضایتی ای وجود داشته باشد و احساس رضایت داشته باشیم؟

پاسخ این است که بله میشود

و پاسخ درست تر این است که باید بشود

چون تا زمانی که تو  در احساس نارضایتی نسبت به زندگیت بمانی و در این احساس روزهایت را سپری کنی،آن چیزی که دریافت میکنی،احساس نارضایتی بیشتر  و بیشتر  و بیشتر است.

پس باید بتوانی که با وجود نارضایتی و ناخواسته هایی که در زندگیت پیش میاید احساس رضایت از زندگیت داشته باشی

 

و سوال بعدی ای که برایت پیش میآید این است که چگونه میتوانم احساس رضایت از زندگی ام داشته باشم؟

با تغییر نگرشت و ایجاد نگرشی که برای بالاتر توضیح دادم.

یعنی به صورت موهبت به احساس های نارضایتی در زندگیت نگاه کنی،موهبت هایی که آمده است تا تو را در زندگی ارتقا بدهد

توضیحات بیشتر را میتوانی در ویدئوی زیر مشاهده کنی.

این محتوا رایگان نیست
و 
بهای آن
به اشتراک گذاشتن آنچه یادگرفتی با دیگران ،در کامنت ها است.