آیا از نقاط ضعفت رنج میبری؟

اگر پاسخ تو بله است باید به تو بگویم که همین رنجیدنت از نقاط ضعفت است که موجب میشود نتوانی آنجوری ک دلت میخواهد آنها را حل کنی  و در درون تو همیشه یک جنگی میان تو ونقاط ضعفت در جریان است.

بگذار صادقانه با تو صحبت کنم،تا زمانی که این جنگ میان تو و میان نقاط ضعفت برقرار است هرگز نخواهی توانست نقاط ضعف خود را آنگونه که دلت میخواهد اصلاح کنی تا دیگر آنها را تجربه نکنی.

علت آن هم قانون مشخص و واضح و بلاتغییر جهان هستی یعنی قانون عزیز و جذاب جذب است.

قانون جذب میگوید که جهان هر احساسی را که تو داشته باشی ،از همان جنس احساس را به تو میدهد و آن را بیشترهم میکند(یعنی هم همان جنس احساس را به تو میدهد و هم همان احساس را در تو گسترش میدهد)

خب حالا در مورد موضع احساس بد داشتن نسبت به نقاط ضعف و احساس نارضایتی داشتن از وجود انها در وجودمان، این احساس موجب میشود که ما احساس بد بیشتری را تجربه کنیم طبق این قانون ، بنابراین هرگز نمیتوانیم آنطور که دلمان میخواهد نقاط ضعف خود را بهبود ببخشیم.

به خاطر اینکه اگر انها از بین برود احساس ما خوب میشود اما طبق قانون جذب وقتی ما احساس بد داریم نمیتواند احساس خوب در ما ایجاد بشود ،بنابراین نمیتوانیم نقاط ضعف خودمان را بهبود ببخشیم در نتیجه احساس بد در ما میماند و بیشتر هم میشود

قطعا تجربه کرده ای که وقتی نقطه ضعفی مدت های طولانی همراه تو است تو احساست به مرور بدتر میشود و عزت نفست هم کاهش پیدا میکند و احساس و باور خوب و قدرتمندی که در مورد خودت و توانایی های خودت داشتی از دست میدهی

خب حالا راه حل چیست و چگونه میتوانیم احساس بد در مورد نقاط ضعفمان نداشته باشیم که درنتیجه بتوانیم به راحتی و در زمان کم آنها را از بین ببریم و به نقاط قوت تبدیل کنیم؟

برای داشتن احساس خوب در مورد نقاط ضعف باید در مورد آنها طرز فکرهای درستی را در خود ایجاد کنیم.

و باید تمام طرز فکرهای قبلی ای را که در مورد نقاط ضعف داشتیم از بین ببریم.

بهترین نوع نگاه به نقاط ضعف چیست؟

بهترین نوع نگاه در مورد نقاط ضعف داشتن نگاه دوست به این مساله است به جای دشمن دیدن نقاط ضعف.

نقاط ضعف حقیقتا بهترین دوستان ما هستند چرا که موجب رشد ما میشوند.

این را بدان که تو به خاطر نقاط قوتت نیست که در این جهان رشد میکنی و به درجات بالاتر میرسی،بلکه به خاطر دیدن نقاط ضعفت و تلاش برای تبدیل آنها به نقاط قوت است کهدر این جهان رشد میکنی و به درجات بالاتر میرسی.

پس حقیقتا نقاط ضعف بهترین دوستان ما هستند چون موجب رشد ما میشوند.

و میخواهم به تو بگویم که نقاط ضعفت حتی از بهترین دوستانت هم در حق تو بیشتر خوبی میکنند ، آنها خود را فدا میکنند تا تو رشد کنی ،آنها خود را نابود میکنند و خود را  پله ای میکنند تا تو روی آن ها پا بگذاری و بتوانی رشد کنی.

نقاط ضعف تو میدانند که در صورتی که خودشان را به تو نشان بدهند تو آنها را از بین خواهی برد تا بتوانی رشد کنی ،اما با این وجود باز هم خودشان را به تو نشان میدهند . کدام دوست است که این فداکاری را در حق دوستش میکند؟

پس به نقاط ضعفت همانند دوستت نگاه کن ،بهترین دوستت و حتی فراتر از بهترین دوستت…که آمده تا تو را رشد بدهد و به درجات بالاتری برساند و بخش های بیشتری از عظمت وجودت را برتو آشکار کند.

وقتی این نوع نگاه را نسبت به نقاط ضعف در خودت ایجاد کنی ،اتفاقی که میافتد این است که جنگ درونی ای که بین تو و نقاط ضعفت برقرار بوده است به صلح تبدیل میشود به صلحی عمیق و لذت بخش و تو در بستر این صلح  و به دور از هرگونه استرس و احساس کمبود میتوانی ، روی نقاط ضعفت کار کنی  و انها را از بین ببری و درون خود را تقویت کنی

ویدئو را حتما تا انتها ببین
این محتوا رایگان نیست!
و
بهای آن،شتراک گذاشتن آنچه از این فایل یادگرفته ای با دیگران،در کامنت ها میباشد
تا افراد بسیاری بتوانند از زاویه ی نگاه تو با مفهوم این فایل آشنا بشوند