از درون به بیرون یا از بیرون به درون؟مسأله این است

 

مقام فرمانروایی ذهن،گنجی ارزشمند است.برای یافتن این گنج ارزشمند(که در وجود ما قرار دارد)نقشه ی راهی نیاز داریم تا قدم به قدم براساس این نقشه حرکت کنیم و در نهایت بتوانیم  گنج درونمان را کشف کنیم.

در دوره ی ۲۰ هفته ای فرمانروای ذهن ، هر هفته چند قدم به گنج فرمانروایی ذهنمان نزدیک تر میشویم به طوری که در پایان ۲۰ هفته مهارت و دانش کافی برای فرمانروای ذهنمان شدن را داریم و علاوه بر آن در طی ۲۰ هفته آنقدر تمرین کرده ایم(نه تمریناتی عذاب آور و پیچیده بلکه تمریناتی ساده و راحت) که این مهارت ها در ضمیر ناخودآگاهمان قرار گرفته است و در هر لحظه ای که اراده کنیم به سادگی میتوانیم ذهن خود را کنترل کنیم.(توضیحات دوره ی فرمانروای ذهن )

در  این جلسه درباره ی مفهومی پایه ای صحبت کردم.مفهومی که میگوید برای درسیدن به خواسته ها و خلق دنیای بیرون از خودمان،در ابتدا باید در دنیای درونمان بتوانیم آن را خلق کنیم و سپس ثمره ی آن را در دنیای بیرون هم مشاهده میکنیم.در ادبیات فارسی و اشعار شعرای کهن ایران هم به این مفهوم اشاره شده است:

بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست         از خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی
سالها در طلب جام جم از ما میکرد     وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد

 

تسلط بر ذهن هم ابتدا از درون شروع میشود و سپس در دنیای بیرونی هم خواهی دیدی که در موقعیت های مختلف توانایی کنترل ذهنت را داری.

 

دراین فایل درباره ی آنچه که در جلسه ی دوم دوره ی فرمانروای ذهن آموزش داده شد،صحبت کردم و گزارشی مختصر از این جلسه ارائه دادم.