گزارش جلسه ی اول دوره ی فرمانروای ذهن

چرایی/حقیقت وجودی

 

مقام فرمانروایی ذهن،گنجی ارزشمند است.برای یافتن این گنج ارزشمند(که در وجود ما قرار دارد)نقشه ی راهی نیاز داریم تا قدم به قدم براساس این نقشه حرکت کنیم و در نهایت بتوانیم  گنج درونمان را کشف کنیم.

در دوره ی ۲۰ هفته ای فرمانروای ذهن ، هر هفته چند قدم به گنج فرمانروایی ذهنمان نزدیک تر میشویم به طوری که در پایان ۲۰ هفته مهارت و دانش کافی برای فرمانروای ذهنمان شدن را داریم و علاوه بر آن در طی ۲۰ هفته آنقدر تمرین کرده ایم(نه تمریناتی عذاب آور و پیچیده بلکه تمریناتی ساده و راحت) که این مهارت ها در ضمیر ناخودآگاهمان قرار گرفته است و در هر لحظه ای که اراده کنیم به سادگی میتوانیم ذهن خود را کنترل کنیم.(توضیحات دوره ی فرمانروای ذهن )

در بخش اول این جلسه درباره ی “چرایی” کنترل ذهن صحبت کردم.در این خصوص که لزوم کنترل کردن ذهن،چیست و چرا یک ضرورت است ،نه یک انتخاب.زیرا تا زمانی که ذهن دلایل کافی برای انجام کاری نداشته باشد ، آن کار را انجام نمیدهد و به شما در مسیر کمک نمیکند و علاوه بر آن بابی انگیزه کردن شما،سد هم ایجاد میکند.

دلیل و چرایی،سوخت ذهن است.به ذهنت سوخت کافی برسان تا با تو تا انتهای مسیر همکاری کند.

در بخش دوم این جلسه درباره  ی حقیقت وجودی انسان صحبت کردم.اینکه میزان قدرت ما نسبت به ذهن،افکار و احساسات چگونه است و تا زمانی که حقیقت وجودی خود را درک نکنیم نمیتوانیم به صورت حقیقی به فرمانروایی ذهنمان برسیم چون در صورت درک نکردن این موضوع ، قدرت کافی برای رسیدن به این مقام(مقام فرمانروایی ذهن)را نخواهیم داشت.

تو نیرویی فراتر از افکار ،احساسات و ذهنت هستی.این موضوع را در خودت عمیق کن.

دراین فایل درباره ی آنچه که در جلسه ی اول دوره ی فرمانروای ذهن آموزش داده شد،صحبت کردم و گزارشی مختصر از این جلسه ارائه دادم.

نوشتهٔ پیشین
معرفی دوره ی فرمانروای ذهن
نوشتهٔ بعدی
گزارش جلسه ی دوم دوره ی فرمانروای ذهن
فهرست