در حال نمایش 2 نتیجه

خروج از حریم امن

دوره خروج از حریم امن یکی از دوره های این سایت می باشد که به زودی توضیح آن تکمیل می شود.  
13
209,000 تومان

فیلم کوتاه (لبِآرت) رهایم کن

حتما این ضرب المثل را شنیده ای که میگوید: شنیدن ، کی بود مانند دیدن. ما فقط مفاهیم آموزشی را میشنویم و به گوشمان میخورد.حال چه اتفاقی میافتاد اگر میتوانستیم آن مفهوم را به چشم ببینیم و احساسش کنیم بدون آنکه نیاز داشته باشیم،خودمان در زندگی واقعیمان تجربه اش کنیم؟
23
49,000 تومان

وب سایت آموزشی پگاه هنر دوست | آموزش با استفاده از هنر |پکیج آموزشی لبارت