[page_header title=”لطفا فرم پیش ثبت نام را با دقت پرکنید…”]

[divider]

فرم پیش ثبت نام 2

آیا در یکسال گذشته توانسته اید ،درآمد خود را حداقل 5 برابر کنید؟(ضروری)
آیا در یکسال گذشته توانسته اید،حداقل با ده انسان جدید ارزشمند ، ارتباط برقرار کنید؟(ضروری)
آیا در یکسال گذشته،روابط فعلی شما ،بهبود داشته؟(ضروری)
ایا در یکسال گدشته،صلح درونی و آرامش در زندگی شما بیشتر شده؟(ضروری)
آیا در یکسال گذشته،احساس شادی و رضایت از زندگی در زندگی شما بیشتر شده؟(ضروری)
ایا متعهد میشوید که یک ساعت در روز یا حداقل 7 ساعت در هفته،برای دیدن آموزش و عملی کردن آن زمان بگذارید؟(ضروری)
در کارگاه پشتیبانی دریافت میکنید،آیا متعهد میشویددر صورت برخورد با هر مساله ای در طی هفته "در دایرکت پیج مخصوص کارگاه"سوالاتتان را بپرسید تا در کمتر از 24 ساعت،پاسخگوی آن باشیم؟(ضروری)
آیا در مسیر افزایش احساس لیاقت خود،تجربیات خانم هنردوست را کاربردی میبینید و به روش ایشان ایمان دارید؟(ضروری)
آیا متعهد میشوید،تمام ماموریت های مربوط به هرهفته را به طور کامل اجرا کنید؟(ضروری)