نقش تضاد ها در زندگی ما

 

تضاد چیست؟

تضاد ، همان چالش یا مساله ای است که در زندگی با آن برخورد میکنیم.

تضاد نوعی ناخواسته در زندگی است ،چیزی است که دوست نداریم تجربه اش کنیم،

دوست نداریم در زندگیمان وجود داشته باشد و از آن بدمان میآید .

به هرنحوی از آن فرار میکنیم و زمانی که در زندگیمان با تضادی برخورد میکنیم ،بهم میریزیم و احساس بدی پیدا میکنیم و حتی ممکن است که آن تضاد را نادیده بگیریم و یا روی آن سرپوشی قرار بدهیم چون دوست نداریم با تضادها برخورد کنیم و آنها را دشمن خودمان میدانیم .

تضادها را عاملی میدانیم که برهم زننده ی آرامشمان است و آمده است تا آرامش ما را از میان ببرد و زندگی ما را از تعادل و روتینی که داشته است خارج کند.

تضاد موجودی دوست نداشتنی،وحشتناک،اذیت کننده است که دوست نداریم آن را در زندگیمان ببینیم و با آن برخورد کنیم.

البته در ذهن اکثر انسان ها اینگونه است در حالی که تضاد به هیچ عنوان آنچه که تعریف کردم نیست،حتی اگر که در ظاهر شبیه توصیفاتی باشد که در مورد آن ارائه دادم.

 

اگر تضاد ،اینهایی که گفتی نیست،پس تضاد چه چیزی است؟

  • تضادها بهترین دوستان ما هستند.
  • تضادها موجب رشد و ارتقای ما میشوند
  • تضادها در خدمت ما و در جهت رشد ما هستند

 

میخواهم به تو بگویم که تو در زندگی لاجرم با تضادها بخورد خواهی کرد،هیچ راه در رویی هم وجود ندارد.

میخواهم به تو بگویم که جهان هستی از طریق زبان تضاد ها با تو صحبت میکند .

میخواهم به تو بگویم که زبان تضادها را باید یادبگیری تا متوجه حرفهای جهان هستی با خودت بشوی.

میخواهم به تو بگویم که باید دیدگاهت را در مورد تضاد ها تغییر بدهی و دیدگاه جدید را در خودت ایجاد کنی.

تضادها بد نیستند،تضادها برای آزار و اذیت ما وارد زندگیمان نمیشوند،تضاد ها برای شکنجه دادن ما و برهم زندن تعادل زندگی ما سر راه ما قرار نمیگیرند.

همه ی این دیدگاه ها در مورد تضاد ها را از ذهنت دور کن.

چون داشتن این دیدگاه ها موجب میشود که قدرتت را در مقابل تضاد ها از دست بدهی و نتوانی درسی را که باید از تضاد ها بگیری.

این دیدگاه ها موجب میشود که در برخورد با تضاد ها احساس ناتوانی کنی و با وجود داشتن احساس ناتوانی هم ،انسان نمیتواند پتانسیل های واقعی خود را ابراز کند.

  • این دیدگاه ها موجب میشود که تو میل به فرار داشته باشی،که تو میل به نایده گرفتن داشته باشی،که تو نتوانی برخورد مناسب داشته باشی.
  • این دیدگاه ها موجب میشود که تو به جای حل مساله بخواهی که صورت مسأله را پاک کنی.
  • این دیدگاه ها تمام نیروی تو را مبلعد.

در مقابل،در صورتی که این دیدگاه های جدید را نسبت به تضاد ها در وجودت قرار بدهی،اتفاقی که برایت میوفتد این است که قدرت خود را از دست نمیدهی و میتوانی عمل درست و به موقع انجام بدهی و از آن تضاد رشد بگیری و به نسخه ی بهتری از خودت تبدیل بشوی.

 

تضادها خوب هستند.

تضادها جزو طبیعت این جهان هستند

تضادها رخ میدهند تا درسی به ما بیاموزند

تضادها دوستان ما هستند چون باعث رشد و ارتقای ما میشوند.

تضادها موجب میشوند تا تبدیل به ورژن جدیدتر و بهتری از خودمان بشویم و کیفیت زندگیمان ارتقا پیدا کند.

 

زمانی که این نگرش هار ا نسبت به تضاد در وجودت ایجاد میکنی، قدرت پیدا خواهی کرد.

  • احساس ترس  و ناتوانی از تو دور خواهد شد.
  • احساس بد از تو دور خواهد شد ومیتوانی بهترین واکنش را نسبت به تضادهایت داشته باشی.

و در این صورت است که تضادها را سکوی پرتابی برای خودت میکنی و به جای تسلیم شدن در برابر تضاد ها ازآنها استفاده میکنی و خودت را رشد میدهی.

جهان هستی از طریق زبان تضاد با تو صحبت میکند.

در واقع جهان هستی به جای آنکه مستقیما به تو بگوید که چه کاری باید انجام بدهی و چه تغییری را باید در زندگیت ایجاد کنی،با تو از طریق تضادها صحبت میکند.

برای آنکه متوجه بشوی که چه تغییری را باید در زندگیت ایجاد کنی باید زبان جهان هستی را متوجه بشوی و از دل تضادهای زندگیت رمز گشایی کنی که که چه چیزی را باید تغییربدهی و این تضاد میخواهد به چه صورتی تو را رشد بدهد.

از زبان جهان هستی در جلسه ی هفتم دوره ی فرمانروای ذهن پرده برداری کرده ام و برای تو توضیح داده ام که جهان هستی میخواهد از طریق تضادها چه چیزی را به تو یاد بدهد و میخواهد چه تغییری را در تو ایجاد کند.

این را بدان که در مقابل تضاد ها تو حق انتخاب نداری که تغییر کنی یا نکنی.

تغییر تو بخشی از روند جهان هستی برای گسترش خودش است و تو حق انتخاب این را نداری که بخواهی تغییر کنی یا نه.

تو باید تغییر کنی و چاره ای جز این نداری.

اگر با تضادی در زندگیت برخورد کردی و متوجه نشدی که باید تغییر کنی ،گمان نکن که جهان هستی دلش به جال تو میسوزد و میگوید:

آخی!متوجه نشد!اشکال ندارد نمیخواهد این مرحله را بگذراند!!!!بگذارید به زندگیش ادامه دهد.

 

نه!!جهان هستی هرگز چنین برخوردی در برخورد با تضادهای زندگی،اگر درس آن تضاد را نگیری و تغییرات لازم را در خود ایجاد نکنی،نسبت به تو نخواهد داشت.

پس جهان هستی چکار میکند؟

جهان هستی آنقدر آن تضاد را به شکل های مختلف در زندگی تو پیاده میکند(و هر بار هم شدت آن را افزایش میدهد) تا تو در نهایت مجبور بشوی که درسی که باید از آن تضاد بگیری را بگیری .

تو چاره ای نداری جز تغییر خودت،نمیتوانی از جهان توقع داشته باشی که با گریه و زاری های تو روندش را تغییر بدهد و دلش به حال تو بسوزد!!!

به جای اینکار ،درسی را که باید بگیر و اجازه بده که جهان هستی تو را به مرحله ی بعدی زندگیت برساند.

 

در دوره ی فرمانروای ذهن یکی از موضوعاتی که یاد خواهی گرفت نحوه ی برخورد درست باتضادهاست.

و علاوه بر آن تو یادخواهی گرفت که چگونه متوجه بشوی که تضاد میخواهد چه چیزی را به تو یاد بدهد

و

علاوه بر آن یادخواهی گرفت که بعد از یادگرفتن درس تضادها چکارهایی باید انجام بدهی.

برای شرکت در دوره ی 5 ماهه ی فرمانروای ذهن روی کادر زیر کلیک کن تا توضیحات این دوره ی ارزشمند را بخوانی و اگر سوال یا ابهامی داشتی حتما با شماره تلفن انتهای صفحه تماس بگیر و سوالاتت را از ما بپرس