آرشیو برچسب های: رشدطوری

واکنش نشان دادن بهتر است یا سکوت کردن؟

سکوت کنیم یا واکنش نشان بدهیم؟ اکثر افراد در زندگی با واکنش نشان دادن نسبت به محیط اطرافشان بزرگ میشوند.آنها یادمیگیرند که باید نسبت به اتفاقات محیط اطرافشان واکنش ها سریع و به موقع از خودشان نشان بدهند.افراد یادمیگیرند که وقتی کسی حرفی میزند باید نسبت به حرف آن فرد از خود واکنش نشان بدهند […]

آیا جنسیت عامل اثرگذاری در میزان موفقیت است؟

اثر جنسیت در شروع کردن فعالیت ها   با وجود پیشرفت کردن جوامع و آگاه شدن انسان ها در سال های اخیر اما خیلی از تفکرهای سنتی همچنان در بین افراد و اقشار مختلف جامعه وجود دارد. مثل تفکر نگاه جنسیتی قائل شدن چه در مورد خانم ها و چه در مورد آقایان. در واقع […]

الویت چندم زندگیت هستی دختر؟

سخنی با خانمها(البته ورود آقایان هم ممنوع نیست) یک صحبت مهم و دلی با خانم های پگ لند دارم. راجع به موضوعی مهم میخواهم با تو صحبت کنم.موضوعی که سال های سال است که دغدغه ی من است و حتی از همان زمانی که نوجوان بودم هم با دیدنش اذیت میشدم. دغدغه ای که میخواهم […]