آزمون تعیین میزان عزت نفس

سلام دوست خوبم

به تو تبریک میگویم که دغدغه ی کار روی درونت را داری و به دنبال این هستی تا بدانی که عزت نفس ات در چه لولی قرار دارد.باید به خودت افتخار کنی……

این توضیحات را در مورد آزمون با دقت بخوان و به آن عمل کن:

رقابتی در کار نیست.
پاسخ درست و غلطی وجود ندارد.
کسی قرار نیست به خاطر پاسخ هایت تو را قضاوت کند.

پس لطفا با خودت صادق باش و صادقانه ترین پاسخ های ممکن بده.

پاسخ ها را براساس آنچه که به راستی هستی و رفتار میکنی بده نه براساس ایده الی که در ذهنت وجود دارد و یا آن چیزی که حس میکنی درست تر است.
دوباره تاکید میکنم که درست و غلطی وجود ندارد.
هدف از این آزمون فقط و فقط خودشناسی بیشتر شما و آشنا شدن بیشتر شما با رفتارهایتان میباشد.
پس صداقت در پاسخگویی را اصل خود قرار بده.

نحوه ی پاسخ دهی به سوالها:

  1. سوالها را به دقت بخوان
  2. رفتار خودت را به یاد بیاور
  3. با توجه به رفتاری که اکثر مواقع از خودت نشان میدهی،گزینه ی مربوطه را انتخاب کن.
  4. در پایان پاسخ نامه و نتیجه ی آزمون در اختیار تو قرار خواهد گرفت.
فهرست