آرشیو دسته بندی: محصول خلق رابطه رویایی

جلسه 14 | خلق رابطه رویایی

این حقیقت را باید پذیرفت انکار این حقیقت تنها موجب این میشود که ما 1.نتوانیم رابطه ی خود را نجات دهیم 2.به بدترین شکل ممکن جدایی را تجربه کنیم لازم نیست بترسی و یا دائم احتمال رخ دادن جدایی را در ذهنت مرور کنی،فقط در گوشه ای از ذهنت آن را بپذیر تا بتوانی نشانه […]

جلسه 13 | خلق رابطه رویایی

فقط به این موضوع فکر کن که اگر هر روز زندگی ات را با فکر بهتر و بهتر شدن رابطه ات آغاز کنی،و عمل متناسب انجام بدهی،رابطه ات چگونه میشود؟ فقط به این موضوع فکر کن که اگر به پارتنر ات ، با نگاه حیرت و اینکه گویی برای بار اول است او را میبینی […]

جلسه 12 | خلق رابطه رویایی

تلاش میکنم تا هر روز رفتارهایم را بهینه کنم و در جهت رویایی تر شدن رابطه ام قدم بردارم در این جلسه در خصوص باورهای درست برای رویایی تر شدن رابطه برات توضیح داده ام آنچه از این جلسه آموختی را در قسمت کامنت ها بنویس با انجام این کار ذهنت را مجبور به فعالیت […]

جلسه 11 | خلق رابطه رویایی

هدف فقط خلق رابطه ی رویایی نیست بلکه باید برای رویایی تر شدن رابطه  در حین رابطه نیز تلاش کنیم   در ادامه ی رفتارهای درست برای ادامه یافتن رابطه ی رویایی،مطالب مهم دیگری را برایت در این جلسه تشریح کردم. آنچه از این جلسه آموختی را در قسمت کامنت ها بنویس با انجام این […]

جلسه 10 | خلق رابطه رویایی

احساس خوب داشتن در طی روز و برگشت به احساس خوب(هرزمان که احساست نامناسب میشود)،مهمترین اصلی است که باید آن را رعایت کنی   در این جلسه درباره ی رویایی کردن رابطه در حین رابطه ی عاطفی با تو صحبت کردم آنچه از این جلسه آموختی را در قسمت کامنت ها بنویس با انجام این […]

جلسه 9 | خلق رابطه رویایی

آگاه شده ام به آنچه که حق طبیعی من است و باید در رابطه ی عاطفی ام تجربه کنم و به کمتر از آن راضی نمیشوم   درک نشانه ها و خودت بودن از مهمترین موضوعاتی است که باید روی آنها کار کنی که در این جلسه مفصل برایت توضیح داده ام.   آنچه از […]

جلسه 8 | خلق رابطه رویایی

اقدام مناسب انجام میدهم زیرا به خودم و به هدایت آفریدگارم ، ایمان دارم و میدانم که درد اقدام نکردن بسیار شدیدتر از غلبه بر ترس اقدام کردن است   در این جلسه در مورد نحوه ی تشخیص آدم درست ،با تو صحبت کرده ام آنچه از این جلسه آموختی را در قسمت کامنت ها […]

جلسه 7 | خلق رابطه رویایی

از الآنم رضایت دارم و نیز مشتاق ورود نعمت های جدید به زندگی ام هستم   دراین جلسه در مورد اقدام کردن با هم صحبت کردیم و علاوه بر آن ، توضیحاتی تکمیلی در مورد باورها را برای بیان کردم آنچه از این جلسه آموختی را در قسمت کامنت ها بنویس با انجام این کار […]

جلسه 6 | خلق رابطه رویایی

هرگونه فکری را که مانعی سر راه رسیدن به خواسته ام بیابم،با قدرت از ذهنم پاک میکنم(فکری دیگر را جایگزین میکنم) در این جلسه در خصوص عامل به شدت مهمی برایت توصیح داده ام که یکی از عوامل اصلی رسیدن یا نرسیدن تو به رابطه ی رویایی ات میباشد. آنچه از این جلسه آموختی را […]

جلسه 5 | خلق رابطه رویایی

میدانم که باورهای من زندگی من رامیسازد چون ارتعاش من و واکنش من را تعیین میکند برای همین روی باورهایم حساس هستم و اجازه نمیدهم که باورهای ضعیف در درون من ایجاد شود و باورهای قدرتمند در درون خودم میسازم در این جلسه تعدادی باور اساسی که برای خلق رابطه ی عاطفی باید آنها را […]