آگاه شده ام به آنچه که حق طبیعی من است و باید در رابطه ی عاطفی ام تجربه کنم و به کمتر از آن راضی نمیشوم

 

درک نشانه ها و خودت بودن از مهمترین موضوعاتی است که باید روی آنها کار کنی که در این جلسه مفصل برایت توضیح داده ام.

 

آنچه از این جلسه آموختی را در قسمت کامنت ها بنویس
با انجام این کار ذهنت را مجبور به فعالیت میکنی و با درگیر شدن بیشتر ذهنت در پروسه ی آموزش،بیشتر یادخواهی گرفت
(هرجا سوالی برایت پیش آمد ،میتوانی در قسمت نظرات همین جلسه،سوالت را بپرسی)

دیدگاهتان را بنویسید