از الآنم رضایت دارم و نیز مشتاق ورود نعمت های جدید به زندگی ام هستم

 

دراین جلسه در مورد اقدام کردن با هم صحبت کردیم و علاوه بر آن ، توضیحاتی تکمیلی در مورد باورها را برای بیان کردم

آنچه از این جلسه آموختی را در قسمت کامنت ها بنویس
با انجام این کار ذهنت را مجبور به فعالیت میکنی و با درگیر شدن بیشتر ذهنت در پروسه ی آموزش،بیشتر یادخواهی گرفت
(هرجا سوالی برایت پیش آمد ،میتوانی در قسمت نظرات همین جلسه،سوالت را بپرسی)

دیدگاهتان را بنویسید