میدانم که باورهای من زندگی من رامیسازد چون ارتعاش من و واکنش من را تعیین میکند

برای همین روی باورهایم حساس هستم و اجازه نمیدهم که باورهای ضعیف در درون من ایجاد شود و باورهای قدرتمند در درون خودم میسازم

در این جلسه تعدادی باور اساسی که برای خلق رابطه ی عاطفی باید آنها را در ذهنت داشته باشی را برایت شرح دادم و…..

آنچه از این جلسه آموختی را در قسمت کامنت ها بنویس
با انجام این کار ذهنت را مجبور به فعالیت میکنی و با درگیر شدن بیشتر ذهنت در پروسه ی آموزش،بیشتر یادخواهی گرفت
(هرجا سوالی برایت پیش آمد ،میتوانی در قسمت نظرات همین جلسه،سوالت را بپرسی)

دیدگاهتان را بنویسید