در این جلسه گام سوم از رسیدن به فرمانروایی ذهن را توضیح دادم (گام 1 و 2 در جلسه ی قبل توضیح داده شد). این گام در خصوص فرآیند خلق و دیدن نتایج در زندگیمان است که ابتدا باید در درون ما شکل بگیرد و سپس در بیرون شاهد آن خواهیم بود.
جلسه را بارها و بارها گوش کنید و تمرینات را اجرا کنید.

 

سوال هایت را میتوانی در قسمت کامنت ها بپرسی
(و همچنین میتوانی سوال های دوستانت را پاسخ دهی و دیدگاه خودت را در مورد سوال دوستانت به اشتراک بگذاری)

دیدگاهتان را بنویسید