بهترین نیت را برای شروع رابطه ی عاطفی در درونم قرار میدهم

زیرا میدانم که من همین الان هم کامل هستم و از زندگی ام لذت میبرم و شاد و خوشبخت زندگی میکنم

و میدانم که تنها و تنها میتوانم چیزی که همین الان ، در درونم دارم را، در دنیای بیرون هم تجربه کنم

پس بهترین نیت را برمیگزینم و در جهت اجرای آن نیت در زندگی ام قدم برمیدارم

 

در این جلسه در خصوص موضوعات مهمی برایت صحبت کرده ام،موضوعاتی مثل تفکر فراوانی یا کمبود نسبت به فرد مورد نظرت ،نگاه مناسب داشتن به جنس مخالف و…..

لطفا با دقت گوش کن و چندین و چند بار گوش کن و نت برداری کن

و قبل از ورود به پارت بعدی در هر جلسه ،پارت قبلی را برای خودت توضیح بده جوری که انگار میخواهی به خودت درس بدهی آن پارت را

(همه ی جلسات را حتما به این صورت ببین)

 

آنچه از این جلسه آموختی را در قسمت کامنت ها بنویس
با انجام این کار ذهنت را مجبور به فعالیت میکنی و با درگیر شدن بیشتر ذهنت در پروسه ی آموزش،بیشتر یادخواهی گرفت
(هرجا سوالی برایت پیش آمد ،میتوانی در قسمت نظرات همین جلسه،سوالت را بپرسی)

دیدگاهتان را بنویسید