این حقیقت را باید پذیرفت

انکار این حقیقت تنها موجب این میشود که ما

1.نتوانیم رابطه ی خود را نجات دهیم

2.به بدترین شکل ممکن جدایی را تجربه کنیم

لازم نیست بترسی و یا دائم احتمال رخ دادن جدایی را در ذهنت مرور کنی،فقط در گوشه ای از ذهنت آن را بپذیر تا بتوانی نشانه ها را ببینی و بهترین عملکرد را داشته باشی

آنچه از این جلسه آموختی را در قسمت کامنت ها بنویس
با انجام این کار ذهنت را مجبور به فعالیت میکنی و با درگیر شدن بیشتر ذهنت در پروسه ی آموزش،بیشتر یادخواهی گرفت
(هرجا سوالی برایت پیش آمد ،میتوانی در قسمت نظرات همین جلسه،سوالت را بپرسی)

دیدگاهتان را بنویسید