فقط به این موضوع فکر کن که اگر هر روز زندگی ات را با فکر بهتر و بهتر شدن رابطه ات آغاز کنی،و عمل متناسب انجام بدهی،رابطه ات چگونه میشود؟

فقط به این موضوع فکر کن که اگر به پارتنر ات ، با نگاه حیرت و اینکه گویی برای بار اول است او را میبینی نگاه کنی،چقدر سرزندگی وارد رابطه ات میشود؟

آنچه از این جلسه آموختی را در قسمت کامنت ها بنویس
با انجام این کار ذهنت را مجبور به فعالیت میکنی و با درگیر شدن بیشتر ذهنت در پروسه ی آموزش،بیشتر یادخواهی گرفت
(هرجا سوالی برایت پیش آمد ،میتوانی در قسمت نظرات همین جلسه،سوالت را بپرسی)

دیدگاهتان را بنویسید