تلاش میکنم تا هر روز رفتارهایم را بهینه کنم و در جهت رویایی تر شدن رابطه ام قدم بردارم

در این جلسه در خصوص باورهای درست برای رویایی تر شدن رابطه برات توضیح داده ام

آنچه از این جلسه آموختی را در قسمت کامنت ها بنویس
با انجام این کار ذهنت را مجبور به فعالیت میکنی و با درگیر شدن بیشتر ذهنت در پروسه ی آموزش،بیشتر یادخواهی گرفت
(هرجا سوالی برایت پیش آمد ،میتوانی در قسمت نظرات همین جلسه،سوالت را بپرسی)

دیدگاهتان را بنویسید