هدف فقط خلق رابطه ی رویایی نیست بلکه باید برای رویایی تر شدن رابطه  در حین رابطه نیز تلاش کنیم

 

در ادامه ی رفتارهای درست برای ادامه یافتن رابطه ی رویایی،مطالب مهم دیگری را برایت در این جلسه تشریح کردم.

آنچه از این جلسه آموختی را در قسمت کامنت ها بنویس
با انجام این کار ذهنت را مجبور به فعالیت میکنی و با درگیر شدن بیشتر ذهنت در پروسه ی آموزش،بیشتر یادخواهی گرفت
(هرجا سوالی برایت پیش آمد ،میتوانی در قسمت نظرات همین جلسه،سوالت را بپرسی)

دیدگاهتان را بنویسید