احساس خوب داشتن در طی روز و برگشت به احساس خوب(هرزمان که احساست نامناسب میشود)،مهمترین اصلی است که باید آن را رعایت کنی

 

در این جلسه درباره ی رویایی کردن رابطه در حین رابطه ی عاطفی با تو صحبت کردم

آنچه از این جلسه آموختی را در قسمت کامنت ها بنویس
با انجام این کار ذهنت را مجبور به فعالیت میکنی و با درگیر شدن بیشتر ذهنت در پروسه ی آموزش،بیشتر یادخواهی گرفت
(هرجا سوالی برایت پیش آمد ،میتوانی در قسمت نظرات همین جلسه،سوالت را بپرسی)

دیدگاهتان را بنویسید